Team Coaching

Najwyższe nawet kompetencje menedżerów nie będą wystarczające jeśli współpraca w ramach zespołu szwankuje. Brak jedności i kooperacji w zespołach zarządzających to dezorientacja i zmniejszona motywacja wśród pozostałych pracowników. To również zmniejszona efektywność w planowaniu strategii i jej wprowadzaniu w życie.

team_coaching_foto

Team Coaching umożliwi pełną integrację silnych indywidualności w ramach zespołu. Pozwoli również na odejście od dotychczasowych nieskutecznych praktyk, zwyczajów oraz relacji i zastąpienie ich nowymi, skutecznymi. Umożliwi także łatwiejsze i szybsze osiągnięcie celów zespołowych. Będzie wreszcie sposobem na rozwiązanie tlących się do tej pory konfliktów, utrudniających pełne wykorzystanie potencjału zespołu.

Team Coaching, to szansa na osiągnięcie celów biznesowych poprzez likwidację wielu barier, które pracę zespołów utrudniają takich jak np. brak zaufania, realizowanie prywatnej agendy, brak jasności co do zadań i celów czy też brak współpracy pomiędzy poszczególnymi pionami/departamentami.

W pracy coachingowej z zespołami wykorzystujemy modele pracy zespołowej, które stworzyli Patrick Lencioni (5 dysfunkcji zespołu) oraz Team Coaching International produltywność i nastawienie emocjonalne w zespole) . Narzędzia diagnostyczne, które wykorzystujemy w trakcie procesów team coachingu to: Organization View, Team Diagnostic Assessment oraz Online Team Assessment

Referencje
  • Aby to osiągnąć niezbędne były zmiany. Michalski Culture Shaping okazał się w tym procesie bardzo pomocny.

    —Lech Gałkowski, RBS Bank
  • Z Darkiem Michalskim znamy się i współpracujemy od czterech lat.

    —Przemysław Powalacz, Sanitec Koło
tools