Referencje

"Kiedy objąłem stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Pionu Klientów Korporacyjnych w RBS Bank (Polska) S.A. zdałem sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces na tak konkurencyjnym rynku niezmiernie istotne jest zaangażowanie i pozytywne nastawienie całego zespołu połączone z perfekcyjną współpracą między departamentami. Aby to osiągnąć niezbędne były zmiany. Michalski Culture Shaping okazał się w tym procesie bardzo pomocny. Executive Coaching oraz warsztaty pozwoliły nam zmienić, niektóre nieskuteczne nawyki oraz wzmocnić zdolność zespołu do skutecznego porozumiewania się i współpracy oraz osiągania zaplanowanych celów biznesowych."
Lech Gałkowski, Członek Zarządu – Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych RBS Bank (Polska) S.A.
—Lech Gałkowski, RBS Bank
WYBIERZ Z LISTY KLIENTÓW