Narzędzia diagnostyczne


  • Team Diagnostic Assessment jest zbudowany wokół 2 głównych kryteriów mierzących funkcjonowanie zespołu: produktywności i nastawienia emocjonalnego (ang. positivity). Team Diagnostic Assessment (TDA) jest anonimowym badaniem on-line, zawierającym 80 pytań zamkniętych, na których odpowiedź zajmuje około 20-30 minut. Wszystkie pytania są sformułowane z perspektywy zespołu czyli zaczynają się od frazy: „czy my jako zespół...” Badanie daje również możliwość zadania 5 pytań otwartych dopasowanych do konkretnych potrzeb zespołu. W ramach produktywności jest ocenianych następujących 7 czynników: spójność, cele i strategia, odpowiedzialność, proaktywność, podejmowanie decyzji, wykorzystanie zasobów, przywództwo zespołowe. W ramach nastawienia emocjonalnego również 7 czynników: zaufanie, szacunek, koleżeńskość, komunikacja, konstruktywne interakcje, różnorodność wartości, optymizm  • Organization View- badanie kultury organizacyjnej oparte o model produktywności i nastawienia emocjonalnego. W badaniu Organization View jest położony jednakowy nacisk na aspekty związane z produktywnością, czyli zdolnością organizacji do osiągania rezultatów jak i na kwestie nastawienia i zaangażowania pracowników. W tym względzie jest to badanie wyjątkowe i w pełniejszy sposób odpowiadające na potrzeby firm i oczekiwania menedżerów nimi zarządzających.
  • Online Team Assessment stworzony na podstawie modelu Patricka Lencioni: 5 Dysfunkcji Zespołu
online-team

Referencje
  • Aby to osiągnąć niezbędne były zmiany. Michalski Culture Shaping okazał się w tym procesie bardzo pomocny.

    —Lech Gałkowski, RBS Bank
  • Z Darkiem Michalskim znamy się i współpracujemy od czterech lat.

    —Przemysław Powalacz, Sanitec Koło
tools