Leadership workshops

MCS prowadzi różnorodne warsztaty z obszaru przywództwa i coachingu:

 • PRZYWÓDZTWO – BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA
 • CZYM ZAJMUJE SIĘ LIDER ? – PRZYWÓDZTWO OPARTE NA WARTOŚCIACH
 • WIZJA, MISJA, WARTOŚCI - JAK TWORZYĆ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ WSPIERAJĄCĄ OSIĄGANIE REZULTATÓW ?
 • PRZYWÓDZTWO – OSIĄGANIE STRATEGICZNEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
 • COACHING ATTITUDE – BUDOWANIE KULTURY COACHINGOWEJ
 • SZTUKA FEEDBACKU

Ich program jest każdorazowo przystosowywany do potrzeb konkretnej grupy menedżerów. Ich niezmiennym założeniem jest to, że wszyscy menedżerowie, zarządzający ludźmi powinni potrafić spełniać trzy funkcje: lidera, menedżera oraz coacha.


leadership_foto

Lider zajmuje się przede wszystkim przyszłością. Kreuje wizję i misję, określa wartości oraz cele strategiczne. Daje przykład zachowań, które modelują postawy podwładnych. Wywiera wpływ, buduje relacje, inspiruje i motywuje innych do działania. Potrafi budować kompetentne i zaangażowane zespoły. Zachowuje sprawność działania pomimo presji, umie również ocenić własne zachowanie. Swoją siłę opiera na autorytecie, potrafi uzyskiwać poparcie bez odwoływania się do swojej pozycji w hierarchii. Lider wreszcie to ktoś kto odznacza się kulturą osobistą, okazuje ludziom szacunek i trzyma się zasad etycznych.

Menedżer na bieżąco zarządza biznesem i ludźmi. Analizuje dane, planuje, organizuje i podejmuje decyzje. Stawia cele i ocenia swoich podwładnych. Uzgadnia również parametry projektów i zadań. Na bieżąco komunikuje się i współpracuje z pracownikami i współpracownikami.

Coach udziela wsparcia, które pozwala podwładnym lepiej zrozumieć ich role i zadania i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Pomaga podwładnym nauczyć się tego co powinni umieć aby być skutecznymi. Coach przygotowuje ich również do nowych ról, które będą obejmować w przyszłości. Coach dba o podwładnych - docenia ich i udziela odpowiedniej informacji zwrotnej, wzmacniając poczucie wartości. Coach sprawia, że podwładni spełniają się w pracy i, być może, czasami mają z tej pracy odrobinę przyjemności.

Referencje
 • Aby to osiągnąć niezbędne były zmiany. Michalski Culture Shaping okazał się w tym procesie bardzo pomocny.

  —Lech Gałkowski, RBS Bank
 • Z Darkiem Michalskim znamy się i współpracujemy od czterech lat.

  —Przemysław Powalacz, Sanitec Koło
tools