Misją MCS jest wspieranie firm w osiąganiu celów biznesowych poprzez kształtowanie ich kultury organizacyjnej oraz rozwój skutecznego przywództwa

Swoją własną działalność w obszarze kształtowania kultury organizacyjnej, executive coachingu i rozwoju przywództwa rozpocząłem w 2005 roku. Wcześniej przez 15 lat pracowałem dla dużych międzynarodowych korporacji między innymi jako Dyrektor Marketingu i Dyrektor Generalny...O MNIE

MCS wspiera organizacje a w szczególności ich zespoły zarządzające i poszczególnych menedżerów w osiąganiu zakładanych wyników biznesowych poprzez executive coaching, team coaching oraz leadership workshops

Do realizacji projektów zapraszam wyłącznie konsultantów i coachów o wieloletnim doświadczeniu menedżerskim, którzy dzięki swej wiarygodności potrafią nawiązać partnerską relację z klientem... PARTNERZY BIZNESOWI

Kompetencje i doświadczenie konsultantów MCS znajdują zastosowanie w szczególności gdy:

 • Niezbędna jest zmiana kultury organizacyjnej gdyż dotychczasowa w niewystarczającym stopniu wspiera realizację strategii biznesowej
 • Dochodzi do konfliktów ze względu na różnice kultur organizacyjnych w przypadku przejęć i fuzji firm
 • Konieczna jest szybka transformacja firmy i odwrócenie negatywnych trendów biznesowych
 • Firma chce zapewnić spójność pomiędzy strategią biznesową a wykorzystaniem kapitału ludzkiego
 • Firma prowadzi program zarządzania talentami i zamierza rozwinąć kompetencje przywódcze menedżerów
 • Menedżerowie obejmują nowe role w organizacji i niezbędna jest transformacja ich zachowań i postaw
 • Menedżerowie potrzebują wsparcia w procesie stawania się przywódcami i skutecznymi menedżerami-coachami
Czytaj wszystko  >
Referencje
 • Aby to osiągnąć niezbędne były zmiany. Michalski Culture Shaping okazał się w tym procesie bardzo pomocny.

  —Lech Gałkowski, RBS Bank
 • Z Darkiem Michalskim znamy się i współpracujemy od czterech lat.

  —Przemysław Powalacz, Sanitec Koło
tools