Executive Coaching

Executive Coaching jest interaktywnym procesem, wspierającym menedżerów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału a organizacje w budowaniu efektywnych i wydajnych zespołów. Każdy proces executive coachingu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań menedżera i bierze przy tym pod uwagę cele firmy.

executive_coaching_foto

Executive coaching buduje świadomość, pozwala zobaczyć siebie i wyzwania przed którymi stoją menedżerowie z innej niż do tej pory perspektywy oraz zmienić zachowania i postawy na bardziej efektywne.

Executive coach:

  • Pomaga ustalić ambitne cele rozwojowe a następnie wspiera menedżera w ich osiągnięciu
  • Oczekuje od menedżera więcej niż menedżer byłby gotowy zrobić bez wsparcia coacha
  • Zachęca menedżera do rozwoju już posiadanych umiejętności i do eksperymentowania z nowymi
  • Zapewnia narzędzia, wsparcie i strukturę, pozwalające menedżerowi osiągnąć lepsze rezultaty

Executive coaching jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozwój przywództwa i zmianę kultury organizacyjnej na taką, która sprzyja realizacji strategii firmy i osiąganiu jej celów biznesowych.

Referencje
  • Aby to osiągnąć niezbędne były zmiany. Michalski Culture Shaping okazał się w tym procesie bardzo pomocny.

    —Lech Gałkowski, RBS Bank
  • Z Darkiem Michalskim znamy się i współpracujemy od czterech lat.

    —Przemysław Powalacz, Sanitec Koło
tools