Projekty

Kompetencje i doświadczenie konsultantów MCS znajdują zastosowanie w szczególności gdy:

 • Niezbędna jest zmiana kultury organizacyjnej gdyż dotychczasowa w niewystarczającym stopniu wspiera realizację strategii biznesowej
 • Dochodzi do konfliktów ze względu na różnice kultur organizacyjnych w przypadku przejęć i fuzji firm
 • Konieczna jest szybka transformacja firmy i odwrócenie negatywnych trendów biznesowych
 • Firma chce zapewnić spójność pomiędzy strategią biznesową a wykorzystaniem kapitału ludzkiego
 • Firma prowadzi program zarządzania talentami i zamierza rozwinąć kompetencje przywódcze menedżerów
 • Menedżerowie obejmują nowe role w organizacji i niezbędna jest transformacja ich zachowań i postaw
 • Menedżerowie potrzebują wsparcia w procesie stawania się przywódcami i skutecznymi menedżerami-coachami


Referencje
 • Aby to osiągnąć niezbędne były zmiany. Michalski Culture Shaping okazał się w tym procesie bardzo pomocny.

  —Lech Gałkowski, RBS Bank
 • Z Darkiem Michalskim znamy się i współpracujemy od czterech lat.

  —Przemysław Powalacz, Sanitec Koło
tools